İlke ve Değerler

İlke ve Değerler

 

 

 

 

 

İLKE VE DEĞERLER

OANDA Sürdürülebilir ve kalıcı sistemsel yaklaşımlar sunar.

OANDA Paydaş odaklı nitelikli üretime değer verir.

OANDA Akılcı ve bilimsel, katılımcı yönetim yaklaşımı ile çatışmaları minimize eder, entellektüel ser mayeyi verimli olarak değerlendirir.

OANDA Doğru bilgi ve cesaretle karar vermenin değerini anlar.

OANDA Ruhsal ve fiziksel sağlığı ve aile değerlerini geliştirmeyi önemser ve her zaman öncelikte tutar: kendini ve çevresini geliştirme çalışanlarımızın temel yaklaşımıdır.

OANDA Hizmet ve ürünleri ile benzersiz fayda/değer üretmeye odaklanır.

OANDA Kurumsal dürüstlük ve takdir edilen kurumsal imajı ön planda tutar.

OANDA Toplumsal sorumluluk anlayışını ekonomik sürdürülebilirliğin parçası olarak görür.

OANDA Kaynak kullanımında etkinlik, akılcılık/yalınlık ve verimlilik kavramlarına önem verir.

OANDA Sürdürülebilir çevreye ve yaşama uyum/destek ve saygı çerçevesinde hareket eder.